Taktvätt och takmålning

Taktvätt och takmålning har med åren blivit allt mer populär både hos bostads- och kommersiella kunder, som vet att det flesta försäkringar inte längre täcker kostnaderna för vattenskador och avhjälpningsarbeten som orsakats av brist på underhåll, vilket dem flesta husägare har lätt för att undvika.

I en taktvätt inkluderar det rengöring av utsatta takytor, borttagning av mossa, borttagning av blad och borttagning av allt annat skräp. I utförandet av taktvätten säkerställer vi även att alla vattenvägar och klyftor rengörs och rensas regelbundet, detta leder i sin tur till korrekt vattenutsläpp.

Under behandlingen av taket, kontrollerar vi dem noggrant och ger en detaljerad rapport om tillståndet och därefter kunderna fotografiska bevis på problemen som finns på taket.

Anledningen till varför vi gör på detta sättet är för att säkerställa att defekterna på ditt tak tas upp i ett tidigt skede, för att minska risken och kostnaden för framtida reparationsarbeten, både internt och externt.

Kostnaderna för planerade takstädningar och underhållstjänster beror på vad som behövs göras på ditt tak och kan skilja från bostad till bostad.